Hjem

Tollefsrød psykologtjenester er en autorisert klinisk psykologpraksis, det vil si godkjent av Helsedirektoratet for å drive klinisk terapi.

Jeg ønsker å veilede og styrke mine klienter slik at de kan begynne å leve det livet de alltid har ønsket. Det er aldri for sent å gjøre en endring, lege gamle sår, lage seg en ny plan, endre tankemønstre, forstå seg selv bedre eller begynne på et nytt kapittel i livet.

Jeg har stor forståelse for at det å ta skrittet å komme til terapi kan oppleves ubehagelig – til og med skremmende. Du kan være trygg på at du her blir møtt med full konfidensialitet, respekt, og en ikke-dømmende holdning. Hos meg får du en trygg frisone der utfordringer kan settes ord på og deles. Det å snakke med en utenforstående part kan være befriende. Fortiden kan ikke endres, men vi kan jobbe sammen for å forstå og løse utfordringer i livet ditt i dag.

Min tilnærming er helhetlig knyttet til mental helse og velvære, og søker å forstå de nære forbindelsene mellom det mentale, det fysiske, det familiære og det jobbrelaterte. Ved å kombinere en slik tilnærming med kognitive og løsningsfokuserte strategier er det mulig å gripe fatt i både langvarig problematikk, samt mer akutte endringer og utfordringer som hindrer deg i å ha et tilfredsstillende og meningsfylt liv.

Det å gå til psykolog behøver ikke være ensbetydende med at man har et stort problem. Det kan være at man har behov for en nøytral tredjepart å diskutere med, eller at man ønsker å bli bedre kjent med seg selv og bli bevisst sine sterke og svake sider. Du har fasiten på ditt behov. Ofte har man ikke behov for mer enn noen få samtaler, andre ganger er behovet mer langsiktig.

Det er lav terskel for å ta kontakt med Tollefsrød psykologtjenester. Ingen problemer er for små.

Positiv og løsningsorientert bistand for ditt mentale velvære.
Det kreves innsikt å finne sin egen vei.
Det kreves mot å tørre å følge den.

Tjenester

Individuell terapi for voksne

Det å streve psykisk i  ulik grad vil de fleste oppleve i løpet av livet. Omtrent halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage, og de vanligste lidelsene er angst og depresjon (i følge Norsk psykologforening).

Aktuelle temaer i samtaleterapi kan være:

 • Vansker i forhold til partner, familie, venner
 • Samlivsbrudd
 • Følelse av å «kaste bort livet sitt»/at man er på feil sted
 • Ensomhetsfølelse
 • Følelse av meningsløshet og tomhet
 • Motivasjon
 • Eksamensangst
 • Prestasjonspress
 • Stress
 • Skam- og skyldfølelse
 • Dødsfall og savn
 • Oppvekst/barndom
 • Angst
 • Nedstemthet
 • Depresjon
 • Vanskelige opplevelser

Rådgivning i bedrift

Trenger din bedrift en objektiv diskusjonspartner i en ansettelsesprosess?

Jeg har omfattende erfaring fra arbeid med personlighetsanalyse og vurdering av egnethet opp mot ulike stillinger. I det offentlige og private næringsliv har jeg jobbet med rekruttering til lederposisjoner, samt drevet seleksjon av kandidater til Forsvarets skoler. Disse erfaringene har vist meg hvor avgjørende det er å være kritisk til sin egen vurderingsevne og å være seg bevisst de mange mulige feilkildene man har når man skal ansette en ny medarbeider.

Det er veldig lett å se seg blind i egen virksomhet, la seg villede av egenskaper man tror og ønsker kandidaten har, og i mange tilfeller undervurderes risiko. Det å være seg bevisst slike og lignende tema, samt reflektere rundt disse, kan utgjøre suksess fremfor fiasko.

Jeg ønsker å være en konstruktiv og nøytral diskusjonspartner i prosessen mot å velge rett medarbeider til din virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din bedrifts behov.

Terapi for ungdom fra fylte 16 år

Kanskje strever du med bekymringer rundt hva du skal gjøre etter skolen? Konflikter i vennegjengen? Egen identitet? Prestasjonspress? Vansker med foreldre?

Gjennom arbeid på ungdoms- og videregående skole, samt i terapeutisk sammenheng, har jeg jobbet mye med ungdom og familier. Jeg synes det er veldig givende å kunne bidra til at en tidvis strevsom ungdomstid kan bli litt lettere, og ofte er det ikke så mye som skal til.

Hvis du føler deg usikker på å ta kontakt må du gjerne sende en sms eller mail først med en kort beskrivelse av hva det gjelder, så kan vi ta det videre derfra.

Tjenester jeg ikke ønsker å tilby

Det er problemstillinger hvor min praksis ikke er stedet som er best egnet. Dette vil typisk være i akutte eller alvorlige tilfeller. Dette gjelder spesielt ved selvmordsfare, mistanke om psykose/hallusinasjoner, personlighetsforstyrrelser, omfattende rusmisbruk og situasjoner preget av alvorlig vold. I slike tilfeller anbefaler jeg å oppsøke det offentlige helsevesenet. Ta kontakt med din kommune eller fastlege for informasjon om hvor du kan henvende deg.

Timebestilling og priser

Samtalene betales med kort i etterkant av hver time. For bedrift benyttes faktura.

Det er 24 timers avbestillingsfrist, og dette gjelder også ved sykdom. Timen belastes i sin helhet ved senere avbestilling enn 24 timer.

Individuell samtale Pris
Førstegangssamtale (60 min): 1.275,-
Ordinær samtale (45 min): 1.275,-
Telefonkonsultasjon 45 min: 1.275,-
Kortfattet skriftlig uttalelse: 650,-
Større rapporter/epikriser/henvisninger (per påbegynte time): 990,-
Pakker
5 samtaler (á 45 min): 5.990,-
10 samtaler (á 45 min): 11.100,-
15 samtaler (á 45 min): 16.200,-
Bedrift Etter avtale
Om Tollefsrød psykologtjenester

Tollefsrød psykologtjenester (org. nr. 919 644 745) er en privat psykologpraksis som har som mål å tilby psykologfaglige helsetjenester av profesjonell og god kvalitet til privatpersoner og bedrifter. Dette innebærer at det benyttes forskningsbaserte og anerkjente terapiformer og at klientene møter en psykolog som har høy integritet, er samvittighetsfull og har et oppriktig engasjement for sine klienter.

Tollefsrød psykologtjenester er en privat helsetjeneste, og klienter trenger derfor ikke henvisning fra lege. Det innebærer at det heller ikke eksisterer refusjonsavtale gjennom frikortordningen. Enkelte får imidlertid dekket psykologhjelp via private helsetjenester gjennom en ekstra helseforsikring. Du kan høre med ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver om du er dekket. 

Virksomheten er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening (se www.psykologforeningen.no).

Tollefsrød psykologtjenester drives av psykolog Stine Tollefsrød (HPR-nummer: 9422609).

 • Psykolog (Cand. Psychol.) fra Københavns Universitet i 2005
 • Bachelor in Psychology fra Exeter University (UK)

I årene som har gått etter avsluttet psykologiutdannelse har jeg hatt én fot i det forretningsorienterte og private, og én fot i det kliniske og offentlige. Jeg trives godt på begge føtter.

Jeg har blant annet jobbet som klinisk psykolog ved Volvat medisinske senter AS, drevet kommunalt arbeid med familier og ungdomsproblematikk, arbeidet med rekruttering til lederstillinger i Hartmark AS samt drevet personellseleksjon i Forsvaret.

I tillegg til min formelle kompetanse har jeg 3 små barn, og har førstehåndskjennskap til de utfordringer som følger med foreldrerollen, småbarnstid og hverdagskabal.

Kortfattet oversikt over arbeidsbakgrunn:

 • Volvat Medisinske Senter AS
  Individuell samtaleterapi innenfor et bredt spekter av psykiske plager
 • Hartmark Exective Search
  Konsulent innen lederutvelgelse med salgs- og prosjektansvar for rekrutteringsprosesser med dertil kartlegging av mennesker og organisasjon
 • Forsvaret
  Medlem av Forsvarets psykologpool for seleksjon av personell til Krigsskole, Befalsskole og Flygeskole
 • Hole kommune
  Psykolog i Pedagogisk Psykologisk Team for barne- og ungdomstrinnet
 • Ski kommune
  Psykolog i Hjelper’n, et lavterskel psykisk helsetilbud for barn/unge under 18 år samt deres familier
 • Akershus fylkeskommune
  Psykolog i Pedagogisk Psykologisk Team for Videregående skoler i Follo
Kontakt

Tollefsrød psykologtjenester kan kontaktes på telefon, sms eller e-post. Legg gjerne igjen en beskjed dersom jeg ikke har mulighet til å svare når du ringer. Jeg tar som regel kontakt i løpet av 24 timer.